aⅴ福利大师高清专区

aⅴ福利大师高清专区

湿热,东垣健步丸加燥湿降阴火药,苍术、黄芩、黄柏、牛膝之类。每服水一盏,生姜三片,煎至半盏,去渣,温服。

是以外见发热汗出,内兼喘呕作渴者,在春谓之风温,夏秋谓之暑热,此乃是热令时静而得之,有表邪之中暑寒热病也。五之气,阳明燥金用事,肺金受邪,泻苦补辛。

脉浮无汗而喘,即从太阳表邪而治,不必拘执阳明病,故曰发汗则愈。故将冬月及令之正伤寒立论,而主发表用,麻黄汤、桂枝汤,攻里用三乙承气汤,其表里兼见之症,用小柴胡汤双解和解。

积,物积也;滞,气滞也。胸满多带表症,故曰不可下,宜散表。

按三阳发热之症,要分别有汗无汗,汗多汗少。若手足多汗,大便不行,脐腹胀满,虽有头痛之表症,亦用大干葛汤下之。

少阴以但欲寐,恶寒自利,脉细沉为候。 伤风鼻塞,项强头疼,麝香丸治白虎节风,走注疼痛,遍身瘙痒如虫咬,昼静夜剧。

Leave a Reply